Λογότυπο / Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα είναι το σύνολο των μέτρων ή των στοιχείων που εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα μιας επιχείρησης και που την καθιστούν αναγνωρίσιμη. Είναι το δLogo pvtrin Logo pvtrin Logo pvtrin


© 2010| Kατηγορία: Λογότυπα
Πιστοποίηση εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης