Λογότυπο / Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα είναι το σύνολο των μέτρων ή των στοιχείων που εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα μιας επιχείρησης και που την καθιστούν αναγνωρίσιμη. Είναι το δ