μενού

Το menu είναι ένα σημαντικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης, που πολλές φορές δεν αξιοποιείται. Αυτό που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όλα επικοινωνούν και όλα τελικά συμβάλλουν στη δημιουργία εντυπώσεων γύρω από μια μάρκα. Το menu είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία μιας επιχείρησης με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή. Ακόμα περισσότερο, είναι κάτι που συνήθως κρατάμε στα χέρια μας για αρκετά λεπτά. Δεν είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να χτίσουμε εντυπώσεις;