διαφημιστική καμπάνια

Η διαφημιστική καμπάνια είναι η συντονισμένη επικοινωνία σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά μέσα ταυτόχρονα. Το μήνυμα της καμπάνιας προσαρμόζεται, έτσι ώστε να αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μέσου (π.χ. αν η καμπάνια περιλαμβάνει τηλεόραση, ραδιόφωνο και τύπο, τότε το μήνυμα θα πρέπει να αποδοθεί αντίστοιχα με εικόνα και ήχο, μόνο με ήχο ή μόνο με εικόνα). Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η ένταση και η διείσδυση της επικοινωνίας, μια και ο πλουραλισμός διευκολύνει την κατανόηση και την αποτύπωση του μηνύματος.Promotion 3e Promotion 3e Promotion 3e


© 2010| Kατηγορία: Έκδοση
Ενημερωτικό έντυπο για ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, Πολυτεχνείο Κρήτης