έντυπo

Μονοσέλιδο, δισέλιδο ή πολυσέλιδο, το διαφημιστικό έντυπο αναλαμβάνει να μεταδώσει έναν όγκο πληροφοριών προς τους καταναλωτές, που δεν είναι εφικτό να δοθεί μέσα από ένα απλό διαφημιστικό μήνυμα. Σχεδιαστικά, ένα διαφημιστικό έντυπο θα πρέπει να συμφωνεί (ή να μην «διαφωνεί») με τις αρχές της εταιρικής ταυτότητας, να ταιριάζει στη θεματολογία που πραγματεύεται, ενώ θα πρέπει να έχει τη δύναμη να «τραβήξει» τον αναγνώστη και να τον προτρέψει να το διαβάσει.